2020
Add your custom text here
GIR Jaggery Chyawanprash 450gm
430.00 ₹ 430.00 ₹ 430.0 INR
Shishu Veda Khichadi 200gm
99.00 ₹ 99.00 ₹ 99.0 INR
Shishu Veda Ragi Oats Jaggery 200gm
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
Sidha Kisan Se Mishri Powder (Khadi Sakar) 1kg
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
GIR Nasya 15g
240.00 ₹ 240.00 ₹ 240.0 INR
Shishu Veda Sathu Porridge Mix 200gm
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
GIR Chyawanprash 450gm
390.00 ₹ 390.00 ₹ 390.0 INR
GIR Ahinsak Gau Ghee 200ml
1,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1000.0 INR
GIR Ahinsak Gau Ghee 500ml
2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2500.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Ahinsak Gau Ghee 1ltr
5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5000.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 500ml
3,750.00 ₹ 3,750.00 ₹ 3750.0 INR
GIR Bansi Dantmanjan 50g
90.00 ₹ 90.00 ₹ 90.0 INR
GIR Gayatri Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Haldi & Chandan Herbal Soap 80g
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Manjistha & Rose Herbal Soap 80g
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
Sidha Kisan Se Organic Honey 500g
320.00 ₹ 320.00 ₹ 320.0 INR
GIR Milk and Mulethi Soap 80g
85.00 ₹ 85.00 ₹ 85.0 INR